Nieuws

01-04-2016

Optische beeldvertekening bij ruiten in een gevel is onderwerp van veel discussies. Wanneer is de vertekening onacceptabel groot? Wat zijn de oorzaken? Zijn die oorzaken te kwantificeren? In twee artikelen voor het vakblad "Glas in Beeld" geeft Mathijs van de Vliet van Peutz Geveltechniek antwoord op de meest gangbare vragen over dit onderwerp.

16-02-2016

Köhler Peutz Geveltechniek bv gaat verder als Peutz Geveltechniek. De naamswijziging is een logische stap in de verdere integratie van het bureau binnen de Peutz Group waar het al sinds 2001 onderdeel van uitmaakt.

21-01-2016

Bij een gebouw verschijnen er na een aantal jaren belletjes in het brandwerende glas.Het gaat om opschuimende brandwerende beglazing toegepast in isolatieglas. Tijdens de inspectie blijkt dat alle brandwerende ruiten over het gehele oppervlak belletjes vertonen. Wat is er mis? En moet er op brandwerend glas een stempel zitten?

20-01-2016

Optische beeldvertekening bij ruiten in een gevel is onderwerp van veel discussies. Wanneer is de vertekening onacceptabel groot? Wat zijn de oorzaken? Zijn die oorzaken te kwantificeren? In twee artikelen voor het vakblad "Glas in Beeld" geeft Mathijs van de Vliet van Peutz Geveltechniek antwoord op de meest gangbare vragen over dit onderwerp.

15-12-2015

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek volgt Martin Krul op als technisch adviseur bij OnderhoudNL Glas. Krul gaat per 1 april 2016 met pensioen. Roman Abrahams zal namens Peutz Geveltechniek zijn deskundigheid gaan inzetten op het gebied van normeringen, opleidingen en technische ondersteuning bij de leden van OnderhoudNL Glas.

02-11-2015

De winter komt er weer aan. Dit is dé aangewezen periode om te onderzoeken of de thermische schil van uw gebouw geen gebreken vertoont. Thermografie is een krachtige meetmethode voor het detecteren van koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil.

07-09-2015

Door wijzigingen in regelgeving en normen is de dikte van glas, toegepast in vloerafscheidingen, in de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. In een artikel voor het vakblad "Glas in Beeld" licht Mathijs van de Vliet van Peutz Geveltechniek de veranderingen en de gevolgen voor de glasdikte toe.

21-07-2015

Het Bouwbesluit is met name voor particuliere bouwers en studentenwoningen per 1 juli 2015 flink veranderd. In scholen komen voortaan CO2 melders en publieke gebouwen worden beter toegankelijk.Hieronder een korte samenvatting van de wijzigingen voor de precieze gewijzigde wetteksten wordt verwezen naar Staatsblad 249, 2015.

09-03-2015

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Cees Isselmann, na een lang ziekbed, in het bijzijn van zijn naasten op 62-jarige leeftijd op zaterdag 7 maart jl. is overleden.

Gedurende de afgelopen 12 jaar waarin Cees bij Köhler Peutz Geveltechniek heeft gewerkt, hebben wij hem leren kennen als een betrokken persoon die altijd oog had voor een ander, en binnen de gevelbranche als een onpartijdig, fair en zeer kundig persoon werd gewaardeerd.