Thermografisch onderzoek

02-11-2015

De winter komt er weer aan. Dit is dé aangewezen periode om te onderzoeken of de thermische schil van uw gebouw geen gebreken vertoont. Thermografie is een krachtige meetmethode voor het detecteren van koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil.

 

Detecteren koudebruggen en luchtlekken
De oorzaak van mogelijke tocht- en comfortklachten kan op een accurate manier worden gedetecteerd met thermografische metingen. Een temperatuurverschil tussen binnen en buiten is van essentieel belang. Daarom is de winterperiode een uitgelezen periode voor het uitvoeren van thermografisch onderzoek.

Luchtlekken in de gebouwschil kunnen met behulp van een infraroodcamera worden gedetecteerd door in het gebouw een over- of onderdruk situatie te creëren door middel van een blowerdooropstelling ofwel met behulp van de gebouwgebonden luchtbehandelingsinstallatie. Bij een gebouw op over- of onderdruk worden luchtlekken duidelijk zichtbaar op het thermografisch beeldmateriaal.

Gecertificeerd adviseur
De luchtdichtheidsmetingen en het thermografisch onderzoek worden uitgevoerd conform de NEN 2686, NEN EN 13829, NEN-EN 13187 en NEN-EN 9972. Peutz beschikt tevens over de juiste kwalificaties voor het uitvoeren van de metingen en onderzoeken ten behoeve van credit ENE 6 en ENE 26 uit de BREEAM-NL nieuwbouwmethodiek.