Gevel- en onderhoudsinspecties

Vastgoedorganisaties laten sinds de jaren tachtig steeds vaker de conditie van hun gebouwen meten. Dit om onder andere nauwkeurigere onderhoudsbegrotingen op te kunnen stellen, de veiligheid van gebruikers/passanten te waarborgen of om grootschalig kostbaar herstel te voorkomen.


Wat doen wij?

Peutz Geveltechniek voert voor onder andere de rijksoverheid, projectontwikkelaars, gebouweigenaren en vastgoedbeheerders opleverings- en onderhoudsinspecties van gevels uit.
 

Een opleveringsinspectie bestaat uit een totaalopname van de gevels waarbij eventuele gebreken en tekortkomingen in kaart worden gebracht. Naast de sterkte en stabiliteit van constructies zal gekeken worden naar de lucht- en waterdichtheid van de gevel, de staat van de toegepaste materialen en of elk onderdeel nog naar behoren functioneert. Tijdens de onderhoudsinspecties zullen de kenmerken van aanwezige gebreken (ernst, omvang en intensiteit) bepaald worden, zal nagegaan worden binnen welke termijn herstel dient plaats te vinden en zullen de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van het gebrek ingeschat worden. Naast het opsommen van de gebreken zal per gebrek de methode van herstel bepaald worden.
 

Bij de onderhoudsinspecties wordt de conditie van de onderdelen van de gevel op persoonsonafhankelijke wijze gekwalificeerd en gekwantificeerd volgens de NEN 2767-1 “Conditiemeting – Deel 1: Methodiek”. Op basis van de uitgevoerde conditiemeting kan door ons bureau eventueel een meerjaren onderhoudsprognose worden opgesteld.