Glassterkteberekeningen

Glas is een uitermate veelzijdig materiaal. In de bouwsector lopen de mogelijkheden van glas uiteen van esthetische tot constructieve toepassingen. Voor het bepalen van de sterkte (uiterste grenstoestand) van constructies vervaardigd van glas verwijst het Bouwbesluit naar de Nederlandse norm NEN 2608.


Wat doen wij?

Een kernactiviteit van Peutz Geveltechniek is het geven van advies op het gebied van vlakglastoepassingen en het maken van glassterkteberekeningen voor glasconstructies aan de hand van de NEN 2608. 

De optredende belastingen zoals windbelasting, sneeuwbelasting, eigen gewicht en belastingen voor vloeren, incidenteel begaanbare daken en/of vloerafscheidingen worden daarbij bepaald volgens de Eurocode 1 “Belastingen op constructies” NEN-EN 1991 (voorheen NEN 6702), inclusief de nationale bijlagen voor Nederland.

De minimaal benodigde glasdikte en glassamenstelling, welke nog voldoende weerstand kunnen bieden tegen de in rekening te brengen belastingen, zullen berekend worden. De optredende spanningen en doorbuigingen in de glasconstructies worden berekend volgens de eindige-elementenmethode. Peutz Geveltechniek beschikt hiervoor over verschillende eindige-elementen softwarepakketten, waardoor naast vlakke enkelglasplaten ook gerekend kan worden aan bijvoorbeeld meervoudig isolatieglas, gebogen (isolatie)glas, modelvormen, puntgehouden beglazing en glas/metaal constructies.

Risicoanalyse
Over het algemeen kan met verschillende glassamenstellingen voldaan worden. Echter voor veel situaties dient ook het risico beschouwd te worden van de constructie na het bezwijken van één of meerdere glasbladen. Hiervoor wordt een risicoanalyse uitgevoerd volgens de “Fine en Kinney” methode, waarbij indien nodig de reststerkte van de glasconstructie getoetst wordt na breuk van één of meerdere glasbladen.

Adviezen
Aan de hand van de glassterkteberekeningen, de risicoanalyse, privaatrechtelijke normen, zoals NEN 3569 "Veiligheidsbeglazing in gebouwen" en op grond van overwegingen ten aanzien kostprijs, montage, en productiemogelijkheden worden adviezen ten aanzien van de optimale glassamenstelling verstrekt.

Internationaal
Naast adviezen voor glastoepassingen in Nederland heeft Peutz Geveltechniek ook de expertise in huis om op basis van nationale regelgeving van omringende landen zoals België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk glassterkteberekeningen uit te voeren en adviezen te verstrekken voor de juiste glassamenstelling.