Geschiedenis

1954 Oprichting van het bureau door ir. V.M.A. Peutz, fysicus met ervaring in akoestiek en audiologie. Daarmee is het eerste Nederlandse particuliere adviesbureau op akoestisch gebied een feit. De advieswerkzaamheden vinden eerst vanuit huis plaats, daarna vanuit het pand aan de Prins Hendrikstraat 2 en weer later vanuit de St. Annastraat 113 te Nijmegen.

1964 Het bureau begint een nieuwe vestiging in Den Haag aan de Jan van Nassaustraat. Directe aanleiding vormen de advieswerkzaamheden voor het nieuwe Schiphol-complex. Vrij snel verhuist het kantoor - mede door het toenemend aantal medewerkers - naar de Koninginnegracht 89 en weer later naar Bankaplein 1.

peutz bankaplein
Kantoorpand Bankaplein 1, geschilderd door Menno 't Hart

1971 Ingebruikname van het akoestisch laboratorium in Nijmegen als vervanging van de oude meetruimten die sinds 1962 benut werden. Het akoestisch lab is altijd een onmisbare bron geweest van essentiële kennis voor de adviespraktijk. De ervaring met productontwikkeling van akoestische materialen voor allerlei leveranciers is van onschatbaar belang voor vele praktische inzichten gebleken.

1976 Kantoor Düsseldorf wordt gestart vanuit het perspectief dat in het omringende geïndustrialiseerde gebied een markt voor Peutz bestaat, hetgeen bewaarheid wordt.

1976 De advieswerkzaamheden voor het prestigieuze Centre Pompidou - en als onderdeel daarvan IRCAM (onderzoekscentrum voor het verband tussen muziek en akoestiek) - leiden tot het oprichten van het kantoor in Parijs.

1979 Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan wordt aan relaties een LP aangeboden (voor de jongeren onder ons: dat is een langspeelplaat, gemaakt van vinyl). De titel van die LP ‘Aanpassen en veranderen’ kenmerkt de cultuur van het bureau: steeds op zoek naar wat de markt zoekt en waarop Peutz kan inspelen.

1983 Victor Peutz wordt erelid van het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), als bekroning van zijn bijdrage aan het vakgebied en zijn inzet voor het genootschap, onder andere als voorzitter.

1984 In Molenhoek - bij Mook (L) - wordt een loods gekocht als nieuwe opstelplaats voor de windtunnel. Dat die stap voor de Peutz-toekomst verstrekkende gevolgen zal blijken te hebben, wordt op dat moment nog niet voorzien.

1987 Inmiddels is in Molenhoek aangrenzend aan de windtunnelloods een bouwfysisch laboratorium gebouwd. De toenemende permanente bezetting van die laboratoria maakt het wenselijk om op die locatie ook een eigen kantoorruimte te hebben, die in 1987 in gebruik wordt genomen.

1988 Vanwege het wezenlijke aandeel in de adviespraktijk van andere vakgebieden wordt de bedrijfsnaam gewijzigd door de toevoeging ‘Akoestisch’ te laten vervallen, derhalve: ‘Adviesbureau Peutz & Associés B.V. ’

1991 Victor Peutz neemt afscheid van het bureau. Naar aanleiding daarvan wordt een dubbel-cd uitgebracht getiteld ‘Muziek in akoestiek, akoestiek in muziek’. De ene cd bevat opnamen van orkestuitvoeringen in door het bureau geadviseerde zalen. De andere cd geeft uitleg van enige akoestische fenomenen; met name de start met een ruisopname doet menig luisteraar bij de eerste kennismaking met vertwijfeling naar zijn audio-installatie lopen.

Foto Victor Peutz
ir. V.M.A. Peutz

1991 De vestiging Den Haag, waar onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden zijn, verhuist naar het nieuwe kantoor aan de Paletsingel 2 in de groeigemeente Zoetermeer. Het nieuwe kantoor biedt dan ruimte aan circa 25 medewerkers.

1994 Het 40-jarig bestaan wordt op passende en zeer gewaardeerde wijze met relaties gevierd in de Dr. Anton Philipszaal te Den Haag (een van Peutz’ zaalakoestische projecten), met een uitvoering door het Residentie-orkest en nadien een informeel samenzijn.

kantoor mook
Kantoor te Molenhoek

1996 De Nijmeegse vestiging verhuist naar een nieuw kantoor annex lab in Molenhoek bij Mook. De behoefte aan een grotere huisvestingscapaciteit voor het gestaag groeiende bureau en een betere bereikbaarheid van het akoestisch lab voor leveranciers, nopen tot het afscheid van de geboortestad Nijmegen. Echter, ook een andere overweging speelde een belangrijke rol. De vestiging in Molenhoek groeide min of meer autonoom, en leek de natuurlijke band met de Nijmeegse vestiging te verliezen. Juist het kunnen aanspreken en uitwisselen van alle aanwezige kennis en ervaring binnen het bureau wordt als essentieel beschouwd voor de kwaliteit van de adviezen. Concentratie van expertise binnen de twee Nederlandse vestigingen wordt belangrijker gevonden dan een grote geografische spreiding met meerdere kleinere bureaus.

1996 De selectie als zaalakoestisch adviseur voor de Royal Albert Hall leidt tot een wezenlijke spin off met aanvullende advieswerkzaamheden in Londen.

royal albert hall royal albert hall schaalmodel
Royal Albert Hall Londen, met akoestisch schaalmodel in het Molenhoekse laboratorium

2000 Op 29 februari 2000 is de accreditatie voor het Laboratorium voor Akoestiek verleend door de Raad voor Accreditatie (RvA). Met de accreditatie zijn de rapportages en meetresultaten van beproevingen internationaal erkend.

2001 Geveltechnisch bureau Köhler wordt overgenomen en trekt in bij Peutz te Zoetermeer. Beider vakgebieden zijn grotendeels complementair en bieden daarmee een verbreding van de advies-dienstverlening van de groep als geheel. Inmiddels is de naam veranderd in Köhler Peutz Geveltechniek.

2003 Uniformiteit in presentatie van de bedrijfsnaam in de landen-vestigingen leidt wederom tot een naamswijziging: Peutz bv. Al eerder is het beeldlogo gewijzigd in het naamlogo.

manchetknopen peutzlogo

Peutz-beeldlogo - vereeuwigd in manchetknopen - veranderd in naamlogo

2003 De omvangrijke uitbreiding van kantoor Zoetermeer komt tegemoet aan de ontstane huisvestingsbehoefte en de verwachte groei van het personeelsbestand in de komende jaren. Groei van het bureau is overigens nooit doel op zich geweest, maar het resultaat van de ontwikkeling van de markt en de plaats die Peutz zich daarin heeft weten te verwerven. De groei is steeds zodanig van omvang geweest dat de noodzakelijk geachte kwaliteit van de adviezen door een goede opleiding en begeleiding van nieuwe medewerkers gewaarborgd kon worden.

kantoor zoetermeer
Kantoor te Zoetermeer, met rechts de nieuwbouw

2003 De nieuwe windtunnel wordt in gebruik genomen. Deze geheel in eigen beheer ontworpen windtunnel is zodanig van omvang dat ook onderzoek aan zeer hoge objecten uitgevoerd kan worden, inspelend op de trend naar meer hoogbouw in Europa.

windtunnelmaquette
Windtunnel met maquette

2004 Peutz viert haar 50-jarig met relaties in de Beurs van Berlage Amsterdam (een van Peutz’ zaalakoestische projecten) met optredens van Carel Kraayenhof en zijn sextet, het NedPho Jazz combo en het Nederlands Kamerorkest. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan wordt er een CD uitgebracht genaamd ‘Béla Bartók, Divertimento voor strijkorkest’ uitgevoerd door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordan Nikolic.

2005 Peutz breidt zijn international werkgebied verder uit door een 50% belang te nemen in Daidalos bouwfysisch ingenieursbureau uit Leuven, België. Dit bedrijf gaat verder onder de naam Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau.

2006 In Lyon en Bonn zijn nieuwe vestigingen geopend vanwege de bestaande en verwachte relaties en projecten.

2007 In Groningen wordt een nieuwe vestiging geopend om bestaande en nieuwe relaties in Noord-Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn.

2009 In Berlijn is een nieuwe vestiging geopend. De vestiging versterkt de regionale inzetbaarheid van Peutz, en zal een belangrijke bijdrage aan het advieswerk voor de Staatsoper in Berlijn leveren.

2010 Op 22 maart 2010 is de accreditatie voor het Laboratorium voor Brandveiligheid te Roermond verleend  door de Raad voor Accreditatie (RvA). Met de accreditatie zijn de rapportages en meetresultaten van beproevingen internationaal erkend.

pui
Pui tijdens brandtest

2010 In september 2010 is een nieuwe vestiging in Sevilla geopend.

2011 De vestiging Bonn is verhuisd naar Dortmund.

2013 Het Laboratorium voor Brandveiligheid is verhuisd van Roermond naar Molenhoek. De accreditatie is door de RvA verleend voor de nieuwe locatie. 

Inmiddels zijn de vakgebieden waarop Peutz adviseert uitgebreid tot een respectabele lijst. De constante factor daarbij zijn adviezen van hoge kwaliteit, met gebruikmaking van alle beschikbare technische en beleidsmatige kennis en ervaring.