Schade-expertise

Schades aan een gebouwschil kunnen zich voordoen tijdens de bouw, in de garantieperiode of in de gebruiksfase waarbij het, vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid, van belang is dat op objectieve wijze wordt vastgesteld welk schademechanisme ten grondslag aan de schade ligt.
 

Wat doen wij?

Peutz Geveltechniek voert, ten behoeve van arbitragezaken en GIW-garantieaanspraken, alsmede voor verzekeringsmaatschappijen, vastgoedbeheerders, aannemers, producenten en Vereniging van Eigenaren onafhankelijk onderzoek uit. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn o.a:

Glasschades:

 • oppervlaktebeschadigingen (aantasting van coatings, alkalische aantasting, aantasting van het glas door reinigingsmiddelen, e.d.);
 • visuele verstoringen in het glas (krassen, belletjes e.d.);
 • beeldvertekeningen in ruiten;
 • breuken in ruiten;
 • schade aan de randverbinding van het isolatieglas (inwerking van begazingskitten, gesteldheid randverbindingskitten, e.d.);
 • gebreken bij tussenlagen (delaminatie, verkleuring, e.d.).

Schade aan metselwerk en natuursteen:

 • ontstaan van scheuren, breuken;
 • analyseren chemische aantastingen (vochtschade, zoutuitbloei, e.d.);
 • uitvallen of verzanden van voegwerk, metselstenen of natuursteen;

Stormschade:

 • uitwaaien van gevel- en/of dakrandbeplating;

Comfortklachten:

 • lekkage- en tochtverschijselen;
 • condensvorming en schimmelgroei;
 • stankverschijnselen.

Schade aan conserveringslagen:

 • aantasting of verwering van coatings;
 • corrosievorming;
 • schade aan verf-, lak- of anodiseerlagen. 


Bij het uitvoeren van onderzoeken maken wij gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten en gespecialiseerde inspectieapparatuur. Ter beoordeling van de sterkte en stijfheid van constructies zal gebruik gemaakt worden van de eindige elementenprogramma’s SJ MEPLA en ESA Prima-Win.

De onderzoeken worden schriftelijk gerapporteerd en de aanbevolen herstelwerkzaamheden worden vastgelegd in een werkomschrijving. De uitvoering van het herstel kan door onze adviseurs worden begeleid c.q. worden gecontroleerd.