Erasmus MC krijgt de sleutel

02-01-2018

Op 5 december 2017 heeft de Bouwcombinatie Erasmus MC de sleutel overgedragen aan het Erasmus MC. Voorzitter Raad van Bestuur Ernst Kuipers nam de sleutel in ontvangst.

Negen jaar lang is gebouwd aan de nieuwbouw van het Erasmus MC, een van de grootste bouwprojecten van Nederland. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Peutz heeft als bouwfysisch adviseur bijgedragen aan een veilige, comfortabele en gezonde omgeving voor patiënten en personeel van het Erasmus MC.

Het ontwerp werd gekenmerkt door een integrale aanpak, waarin alle disciplines intensief betrokken waren om de juiste oplossingen uit te denken aangaande energie, water, materiaalgebruik, duurzaamheid, binnenklimaat en beleving. Bouwfysica speelt bij deze thema’s natuurlijk een belangrijke factor, die richting geeft aan een groot aantal van deze aspecten.

Al vroeg in het ontwerpproces was de omgeving mede bepalend voor de gebouwvormen: windhinder- en bezonningsonderzoeken in het laboratorium van Peutz hebben vormgegeven aan de hoogten en locatie van de entrees. Verder is met behulp van rekenstudies per atrium onderzocht met welke maatregelen de meest efficiënte en passende oplossing qua klimaat gerealiseerd zou kunnen worden. Ook is onderzocht wat de benodigde sprinklercapaciteit moet zijn om de brandlasten van inrichting en beplanting te kunnen weerstaan. Aan de hand van CFD-berekeningen is de rookverspreiding in de Passage in beeld gebracht om hiervoor de juiste voorzieningen in het ontwerp te kunnen integreren.

Een gezonde omgeving, qua thermisch en zeker ook akoestisch comfort, draagt bij aan een snel herstel. Dit is belangrijk voor de patiënt maar ook van organisatorisch en economisch belang. Het verminderen van slaap- en privacy verstoring zijn daarin maatgevende aspecten en het realiseren van eenbedskamers in het Erasmus MC was in dit opzicht een essentiële stap. Veel aandacht is ten slotte ook uitgegaan naar het bouwfysische ontwerp van de gevel, onder andere om koudeval, tocht en condensvorming te vermijden, onder meer door het toepassen van verbeterde randverbinding van het glas.

Peutz is trots op haar bijdrage in dit omvangrijke, innovatieve en duurzame project welke ingericht is volgens de voorwaarden van een healing environment.

Zie ook het artikel Een veilig, gezond en comfortabel zorggebouw (FMT Gezondheidszorg, editie 10-2017).