First

 
FIRST Rotterdam omvat de herontwikkeling van het Weenapoint te Rotterdam in meerdere fasen. Fase 1 wordt een nieuwe markering in de Rotterdamse skyline. Het gebouw zal plaats bieden aan een mix van stedelijke functies waaronder kantoorruimte, horeca en retail. NautaDutilh en Robeco zijn o.a. de huurders van het toekomstige pand.

De nieuwbouw van FIRST Rotterdam (Fase 1) omvat in totaal 55.000 m² bvo. Het kantorendeel biedt een variëteit aan vloertypen. FIRST XL omvat verdiepingen van ruim 2.300 m² vvo (aaneengesloten) die een zeer flexibel gebruik mogelijk maken. Deze kantoorvloeren hebben een ruime verdiepingshoogte en zijn gelegen rond een atrium. Boven FIRST XL bevindt zich FIRST TOWER, met vloeren variërend van 950 tot 1.100 m² vvo.

Ondergronds wordt, verdeeld over twee lagen, een parkeergarage met circa 200 plaatsen gerealiseerd. Na voltooiing van de nieuwbouw wordt het overige deel van het bestaande Weenapoint-complex gerenoveerd en duurzaam ingepast in het totale herontwikkelingsplan. Het Koepelgebouw, een wederopbouwmonument op het binnenplein en de sculpturale wand van beeldhouwer Henry Moore aan het Weena, blijven uiteraard behouden.

Peutz
Peutz is naast adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid betrokken bij het project als BREEAM-NL Expert. Het kantoorgebouw FIRST Rotterdam heeft het BREEAM-NL Excellent certificaat voor duurzaamheid behaald. Daartoe heeft Peutz de coördinatie van het verzamelen van de hiervoor benodigde bewijslast verzorgd. Daarnaast zijn door Peutz veel van de benodigde deelonderzoeken uitgevoerd (zoals een overstromingsrisico beoordeling, onderzoek naar inbraakveiligheid en een toetsing van de daglichttoetreding).

Duurzaam
De duurzaamheid van het pand uit zich op meerdere manieren. De optimale ligging ten opzichte van het openbaar vervoer, recht tegenover het station, is er één van. Verder wordt het gebouw voorzien van een warmte- en koude opslag systeem in de bodem (WKO) en voorziet zo duurzaam in zijn warmte- en koudebehoefte. Ook wordt elektriciteit opgewekt met PV-cellen op het dak. Tevens is veel aandacht besteed aan duurzaam materiaalgebruik. Er wordt bijvoorbeeld puingranulaat ingezet om de vraag naar nieuw beton te reduceren. Al het toegepaste hout is voorzien van een FSC keurmerk en ook worden de materialen betrokken bij leveranciers met een ISO 14001 certificaat, waarmee een verantwoorde herkomst van deze materialen wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt waterverbruik gereduceerd door toepassing van een grijswater circuit voor spoeling van de toiletten. Op het dak wordt een groen dak voorzien.

Peutz Geveltechniek
Peutz Geveltechniek was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de luchtdichtheidsmetingen en het thermografisch onderzoek van de gebouwschil.

foto: de Architecten Cie Amsterdam

Opdrachtgever
Maarsen Groep
Stad
Rotterdam
Land
Nederland