Glas en garantie versus raamfolies

05-02-2018

Wat is duurzamer? Het vervangen van bestaand (enkel)glas voor nieuw Hoog Rendements beglazing of het toepassen van warmtereflecterende raamfolies? Welke oplossingen zijn er voor oude gebouwen zoals monumenten waar wijzigingen in het gevelbeeld ongewenst zijn? En hoe zit het met de garantie?

In de laatste uitgave van het vakblad "Glas in Beeld" wordt door Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek op bovenstaande vragen antwoord gegeven in een artikel over de mogelijkheden en de duurzaamheid van het vervangen van bestaand glas voor nieuw glas versus het aanbrengen van raamfolies op bestaande beglazing.

artikel Glas in Beeld: "Glas en garantie versus raamfolies"