Renovatie stadskantoor en gemeentehuis

In het kader van de BREEAM certificering van de renovatie van het stadskantoor aan de Koningin Wilhelminalaan (KW2) en de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein (RP1) in Leidschendam van de gemeente Leidschendam-Voorburg, heeft Peutz Geveltechniek onderzoek gedaan naar de bouwfysische eigenschappen van de gebouwschil. 

De gemeentelijke organisatie van gemeente Leidschendam-Voorburg was gehuisvest op zes verschillende locaties in Leidschendam en Voorburg. Om in de toekomst duurzaam, efficiënter en moderner te kunnen werken heeft de organisatie zich vanaf maart 2015 centraal gehuisvest in Leidschendam aan de Koningin Wilhelminalaan en het Raadhuisplein. Hiervoor was renovatie van het deels monumentale Raadhuis (RP1) en renovatie en uitbreiding van het huidige stadskantoor (KW2) noodzakelijk. Beide projecten zijn volgens BREEAM-NL gecertificeerd met als ontwerpcertificaat ambitieniveau “Good” voor RP1 en “Very Good” voor KW2.

Wat doen wij?
In het kader van waarborging van de thermische kwaliteit van de gebouwschil heeft Peutz Geveltechniek op beide locaties warmteverliesmetingen uitgevoerd door middel van een thermografisch onderzoek conform NEN-EN 13187.Op locatie KW2 is tevens de luchtdoorlatendheid van de buitenschil volgens NEN-EN 2686 bepaald door middel van een “blowerdoortest”.

Opdrachtgever
BAM Utiliteitsbouw B.V.
Stad
Leidschendam
Land
Nederland