Thermografisch onderzoek

In het traject naar energieneutraal bouwen neemt duurzaamheid een steeds grotere rol binnen de bouwsector in. De energiezuinigheid van een gebouw hangt in sterke mate af van de kwaliteit van de thermische isolatie en de mate van luchtdichtheid van de gebouwschil. Voor utiliteitsgebouwen kan een BREEAM credit (ENE 26) worden verdiend indien door middel van een thermografisch onderzoek wordt aangetoond dat de thermische isolatie op de juiste manier is aangebracht en zich geen thermische onregelmatigheden in de gebouwschil voordoen.


Wat doen wij?

Peutz Geveltechniek maakt voor het inspecteren van gevels op thermische onregelmatigheden, zoals koudebruggen en luchtlekken, gebruik van thermografie. Het infraroodonderzoek wordt, overeenkomstig NEN-EN 13187, uitgevoerd door daartoe opgeleide en gekwalificeerde medewerkers van ons bureau. Wij maken tevens gebruik van thermografie om inzicht te verkrijgen in de oorzaak van bijvoorbeeld koudeklachten en lekkages.


Achtergrondinformatie thermografie
Bij thermografie wordt met behulp van een infraroodcamera contactloos de straling van een oppervlak in het infrarode spectrum gemeten en omgezet in een thermogram (temperatuurbeeld). Rekening houdend met de emmisiviteit van het materiaaloppervlak, de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de meetsensor en de invloed van de atmosfeer, kan aan de hand van een thermogram de oppervlaktetemperatuur van een materiaal of object worden bepaald. Bij een gebouw worden op deze wijze plaatselijke temperatuurverschillen in het geveloppervlak opgespoord die kunnen duiden op thermische gebreken of luchtlekken.